CHÚC MỪNG HỌC VIÊN I.S.L - ĐẬU TRƯỜNG LAPLAND UNIVERSITY OF APPLIED SC

CHÚC MỪNG HỌC VIÊN I.S.L - ĐẬU TRƯỜNG LAPLAND UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES TẠI PHẦN LAN

Thứ Th 5,
27/06/2024
Đăng bởi Tuan Truong

🎉 Chúc mừng học viên ISL đậu trường TOP1 trong 120 trường về độ an toàn trên toàn cầu 🎉 

ISL Education xin chúc mừng Minh Huyền đã chính thức nhận được thư báo đậu từ Lapland University of Applied Sciences tại Phần Lan.


Cùng điểm qua một số thành tích nổi bật của trường nhé:

✅𝐒𝐢𝐧𝐡 𝐯𝐢𝐞̂𝐧 𝐭𝐨̂́𝐭 𝐧𝐠𝐡𝐢𝐞̣̂𝐩 𝐜𝐮̉𝐚 𝐭𝐫𝐮̛𝐨̛̀𝐧𝐠 𝐜𝐡𝐢𝐞̂́𝐦 𝐠𝐢𝐮̛̃ 𝐧𝐡𝐢𝐞̂̀𝐮 𝐯𝐢̣ 𝐭𝐫𝐢́ 𝐭𝐫𝐚́𝐜𝐡 𝐧𝐡𝐢𝐞̣̂𝐦 𝐭𝐫𝐨𝐧𝐠 𝐱𝐚̃ 𝐡𝐨̣̂𝐢 𝐯𝐚̀ 𝐤𝐢𝐧𝐡 𝐝𝐨𝐚𝐧𝐡 𝐭𝐫𝐞̂𝐧 𝐤𝐡𝐚̆́𝐩 𝐏𝐡𝐚̂̀𝐧 𝐋𝐚𝐧 𝐯𝐚̀ 𝐭𝐡𝐞̂́ 𝐠𝐢𝐨̛́𝐢.

✅ Đ𝐚̣𝐢 𝐡𝐨̣𝐜 𝐋𝐚𝐩𝐥𝐚𝐧𝐝 𝐜𝐮̃𝐧𝐠 𝐱𝐞̂́𝐩 𝐡𝐚̣𝐧𝐠 𝐍𝐨.𝟏 𝐭𝐫𝐨𝐧𝐠 𝐬𝐨̂́ 𝟏𝟐𝟎 𝐭𝐫𝐮̛𝐨̛̀𝐧𝐠 đ𝐚̣𝐢 𝐡𝐨̣𝐜 𝐭𝐫𝐞̂𝐧 𝐭𝐨𝐚̀𝐧 𝐜𝐚̂̀𝐮 𝐭𝐫𝐨𝐧𝐠 𝐈𝐧𝐭𝐞𝐫𝐧𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧𝐚𝐥 𝐒𝐭𝐮𝐝𝐞𝐧𝐭 𝐁𝐚𝐫𝐨𝐦𝐞𝐭𝐞𝐫 𝐒𝐮𝐫𝐯𝐞𝐲 (𝐈𝐒𝐁) 𝟐𝟎𝟏𝟕 𝐯𝐞̂̀ đ𝐨̣̂ 𝐚𝐧 𝐭𝐨𝐚̀𝐧.

✅ 𝐓𝐫𝐨𝐧𝐠 𝐜𝐮𝐨̣̂𝐜 𝐤𝐡𝐚̉𝐨 𝐬𝐚́𝐭 𝐈𝐒𝐁 𝟐𝟎𝟏𝟕, 𝟗𝟓,𝟒% 𝐬𝐢𝐧𝐡 𝐯𝐢𝐞̂𝐧 𝐪𝐮𝐨̂́𝐜 𝐭𝐞̂́ 𝐜𝐮̉𝐚 Đ𝐚̣𝐢 𝐡𝐨̣𝐜 𝐋𝐚𝐩𝐥𝐚𝐧𝐝 𝐡𝐚̀𝐢 𝐥𝐨̀𝐧𝐠 𝐯𝐨̛́𝐢 𝐬𝐢̃ 𝐬𝐨̂́ 𝐥𝐨̛́𝐩 𝐡𝐨̣𝐜, 𝐱𝐞̂́𝐩 𝐡𝐚̣𝐧𝐠 𝐜𝐮̉𝐚 𝐭𝐫𝐮̛𝐨̛̀𝐧𝐠 𝐍𝐨.𝟏 𝐭𝐫𝐞̂𝐧 𝐭𝐨𝐚̀𝐧 𝐜𝐚̂̀𝐮.

✅ 𝐓𝐡𝐚̀𝐧𝐡 𝐩𝐡𝐨̂́ 𝐑𝐨𝐯𝐚𝐧𝐢𝐞𝐦𝐢, 𝐧𝐨̛𝐢 𝐜𝐨́ Đ𝐚̣𝐢 𝐡𝐨̣𝐜 𝐋𝐚𝐩𝐥𝐚𝐧𝐝, 𝐧𝐚̆̀𝐦 𝐨̛̉ 𝐕𝐨̀𝐧𝐠 𝐁𝐚̆́𝐜 𝐂𝐮̛̣𝐜, 𝟔𝟔 ° 𝟑𝟑′𝟒𝟓,𝟗 ″ đ𝐨̣̂ 𝐁𝐚̆́𝐜. 𝐃𝐨 𝐯𝐢̣ 𝐭𝐫𝐢́ 𝐜𝐮̉𝐚 𝐭𝐫𝐮̛𝐨̛̀𝐧𝐠, 𝐛𝐚̣𝐧 𝐜𝐨́ 𝐭𝐡𝐞̂̉ 𝐭𝐫𝐚̉𝐢 𝐧𝐠𝐡𝐢𝐞̣̂𝐦 𝐦𝐚̣̆𝐭 𝐭𝐫𝐨̛̀𝐢 𝐧𝐮̛̉𝐚 đ𝐞̂𝐦 𝐯𝐚̀𝐨 𝐦𝐮̀𝐚 𝐡𝐞̀ 𝐜𝐮̃𝐧𝐠 𝐧𝐡𝐮̛ đ𝐞̂𝐦 𝐯𝐮̀𝐧𝐠 𝐜𝐮̛̣𝐜 𝐭𝐫𝐨𝐧𝐠 𝐦𝐮̀𝐚 đ𝐨̂𝐧𝐠.

✅ 𝐂𝐚́𝐜 𝐩𝐡𝐨̀𝐧𝐠 𝐭𝐡𝐢́ 𝐧𝐠𝐡𝐢𝐞̣̂𝐦 𝐜𝐮̉𝐚 𝐭𝐫𝐮̛𝐨̛̀𝐧𝐠 đ𝐚̃ đ𝐮̛𝐨̛̣𝐜 𝐱𝐞̂́𝐩 𝐡𝐚̣𝐧𝐠 𝐬𝐨̂́ 𝟏 𝐭𝐨𝐚̀𝐧 𝐜𝐚̂̀𝐮 𝐭𝐫𝐨𝐧𝐠 𝐜𝐮𝐨̣̂𝐜 𝐤𝐡𝐚̉𝐨 𝐬𝐚́𝐭 𝐈𝐒𝐁 𝟐𝟎𝟏𝟕. 𝐀𝐑𝐂𝐓𝐀, 𝐏𝐡𝐨̀𝐧𝐠 𝐭𝐡𝐢́ 𝐧𝐠𝐡𝐢𝐞̣̂𝐦 𝐓𝐡𝐢𝐞̂́𝐭 𝐤𝐞̂́ 𝐯𝐚̀ 𝐍𝐠𝐡𝐞̣̂ 𝐭𝐡𝐮𝐚̣̂𝐭 𝐁𝐚̆́𝐜 𝐂𝐮̛̣𝐜 đ𝐮̛𝐨̛̣𝐜 𝐭𝐨̂̉ 𝐜𝐡𝐮̛́𝐜 𝐛𝐨̛̉𝐢 𝐊𝐡𝐨𝐚 𝐍𝐠𝐡𝐞̣̂ 𝐭𝐡𝐮𝐚̣̂𝐭 𝐯𝐚̀ 𝐓𝐡𝐢𝐞̂́𝐭 𝐤𝐞̂́ 𝐯𝐚̀ đ𝐚̣̆𝐜 𝐛𝐢𝐞̣̂𝐭 𝐥𝐚̀ 𝐒𝐈𝐍𝐂𝐎.

📬 Những lá thư báo đậu tại các trường TOP liên tục đổ về nhà ISL. Nếu bạn là một trong những người trẻ tuổi đam mê học hỏi và muốn trải nghiệm một môi trường học tập tại các trường hàng đầu hãy liên hệ ngay với chúng tôi để nhận được sự hỗ trợ tốt nhất và tên bạn sẽ được ghi vào những lá thư báo đậu tiếp theo! 📬

📝 LINK ĐĂNG KÝ TƯ VẤN MIỄN PHÍ: https://forms.office.com/r/zUiJdDQWGH

 
popup

Số lượng:

Tổng tiền: