CHÚC MỪNG HỌC VIÊN I.S.L - HỌC BỔNG TRƯỜNG KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ THÔNG

CHÚC MỪNG HỌC VIÊN I.S.L - HỌC BỔNG TRƯỜNG KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN BẮC KINH VỀ TAY

Thứ Th 4,
26/06/2024
Đăng bởi Châu Nguyễn

🎉 𝐂𝐡𝐮́𝐜 𝐦𝐮̛̀𝐧𝐠 𝐡𝐨̣𝐜 𝐯𝐢𝐞̂𝐧 𝐈𝐒𝐋 𝐠𝐢𝐚̀𝐧𝐡 𝐡𝐨̣𝐜 𝐛𝐨̂̉𝐧𝐠 𝟏𝟎𝟎% 𝐭𝐚̣𝐢 𝐭𝐫𝐮̛𝐨̛̀𝐧𝐠 đ𝐚̣𝐢 𝐡𝐨̣𝐜 𝐭𝐫𝐨̣𝐧𝐠 𝐡𝐚̀𝐧𝐠 đ𝐚̂̀𝐮 𝐯𝐞̂̀ 𝐤𝐡𝐨𝐚 𝐡𝐨̣𝐜 𝐯𝐚̀ 𝐜𝐨̂𝐧𝐠 𝐧𝐠𝐡𝐞̣̂ 𝐭𝐡𝐨̂𝐧𝐠 𝐭𝐢𝐧 𝐭𝐚̣𝐢 𝐁𝐚̆́𝐜 𝐊𝐢𝐧𝐡 🎉
 

🎉 Chúc mừng học viên Băng Thanh và Tuyết Nhi xuất sắc giành được thư báo đậu từ Beijing Information Science & Technology University tại Bắc Kinh - Trung Quốc 🎉🇨🇳 Beijing Information Science & Technology University với những điểm nổi bật như :

 

✅ 𝐂𝐮𝐧𝐠 𝐜𝐚̂́𝐩 𝐧𝐡𝐢𝐞̂̀𝐮 𝐜𝐡𝐮̛𝐨̛𝐧𝐠 𝐭𝐫𝐢̀𝐧𝐡 đ𝐚̀𝐨 𝐭𝐚̣𝐨 𝐛𝐚̣̂𝐜 đ𝐚̣𝐢 𝐡𝐨̣𝐜 𝐯𝐚̀ 𝐬𝐚𝐮 đ𝐚̣𝐢 𝐡𝐨̣𝐜 𝐧𝐡𝐢𝐞̂̀𝐮 𝐧𝐠𝐚̀𝐧𝐡 𝐥𝐢𝐞̂𝐧 𝐪𝐮𝐚𝐧 đ𝐞̂́𝐧 𝐜𝐨̂𝐧𝐠 𝐧𝐠𝐡𝐞̣̂ 𝐯𝐚̀ 𝐤𝐡𝐨𝐚 𝐡𝐨̣𝐜 𝐭𝐡𝐨̂𝐧𝐠 𝐭𝐢𝐧.

✅ 𝐋𝐢𝐞̂𝐧 𝐤𝐞̂́𝐭 𝐯𝐨̛́𝐢 𝐧𝐡𝐢𝐞̂̀𝐮 𝐭𝐫𝐮̛𝐨̛̀𝐧𝐠 đ𝐚̣𝐢 𝐡𝐨̣𝐜 𝐯𝐚̀ 𝐪𝐮𝐨̂́𝐜 𝐭𝐞̂́ 𝐝𝐚𝐧𝐡 𝐭𝐢𝐞̂́𝐧𝐠,𝐭𝐨̂̉ 𝐜𝐡𝐮̛́𝐜 𝐪𝐮𝐨̂́𝐜 𝐭𝐞̂́ đ𝐞̂̉ 𝐭𝐫𝐚𝐨 đ𝐨̂̉𝐢 𝐬𝐢𝐧𝐡 𝐯𝐢𝐞̂𝐧 𝐯𝐚̀ 𝐧𝐠𝐡𝐢𝐞̂𝐧 𝐜𝐮̛́𝐮.

✅ 𝐓𝐫𝐨̛̉ 𝐭𝐡𝐚̀𝐧𝐡 𝐦𝐨̣̂𝐭 𝐭𝐫𝐨𝐧𝐠 𝐧𝐡𝐮̛̃𝐧𝐠 𝐭𝐫𝐮̛𝐨̛̀𝐧𝐠 đ𝐚̣𝐢 𝐡𝐨̣𝐜 𝐡𝐚̀𝐧𝐠 đ𝐚̂̀𝐮 𝐯𝐞̂̀ 𝐤𝐡𝐨𝐚 𝐡𝐨̣𝐜 𝐯𝐚̀ 𝐜𝐨̂𝐧𝐠 𝐧𝐠𝐡𝐞̣̂ 𝐭𝐡𝐨̂𝐧𝐠 𝐭𝐢𝐧 𝐨̛̉ 𝐓𝐫𝐮𝐧𝐠 𝐐𝐮𝐨̂́𝐜.

📬 Những lá thư báo đậu từ các trường đại học hàng đầu kèm học bổng 100% không ngừng đổ về nhà ISL. Nếu bạn là một trong những người trẻ tuổi đam mê học hỏi và mong muốn trải nghiệm môi trường học tập tại các trường danh tiếng, hãy liên hệ ngay với chúng tôi để nhận được sự hỗ trợ tốt nhất. Tên bạn có thể sẽ nằm trong những lá thư báo đậu tiếp theo! 📬

📝 LINK ĐĂNG KÝ TƯ VẤN MIỄN PHÍ: https://forms.office.com/r/zUiJdDQWGH

#isleducation #duhocisl #thubaodau #hocbong #duhoctrungquoc #hecunhan #hemotcongbon #hocbongmotnamtieng #hocbong100 #backinh

 
 
popup

Số lượng:

Tổng tiền: