ĐẠI HỌC AMSTERDAM HÀ LAN – UVA (UNIVERSITY OF AMSTERDAM)

ĐẠI HỌC AMSTERDAM HÀ LAN – UVA (UNIVERSITY OF AMSTERDAM)

Thứ Th 5,
14/03/2024
Đăng bởi Châu Nguyễn

I. THÔNG TIN TỔNG QUAN

1. Lịch sử thành lập trường

Đại học Amsterdam, Hà Lan có tiền thân là Athenaeum Illustre- cơ sở giáo dục được thành lập tại Amsterdam năm 1632 để giảng dạy sinh viên trong lĩnh vực Thương mại và Triết học. 

Frameweb | This Amsterdam university building is a key example of futureproof institutional design

  • Tên tiếng Anh: University of Amsterdam (UvA)
  • Tên tiếng Việt: Đại học Amsterdam
  • Số lượng sinh viên: 32,000 sinh viên trong đó có 5,000 sinh viên quốc tế.
  • Số lượng campus: 04 (City Centre Campus, Roeterseiland Campus, Amsterdam Science Park, Academic Medical Center)

2. Thành tích và ưu điểm của trường

Đại học Amsterdam, Hà Lan được đánh giá tương đối cao trên các bảng xếp hạng thế giới. Cụ thể, năm 2015, trường nắm giữ vị trí số 55 trên bảng xếp hạng các trường đại học của QS và vị trí số 58 trên bảng xếp hạng đại học của Times Higher Education.